Publicaties

2021 'Een mens mag eenzaam zijn': interview door Victor Bulthuis in Volzin maart 2021

2021 'Een mens mag eenzaam zijn': interview door Victor Bulthuis in Volzin maart 2021

Eenzaamheid dient te worden betreden in plaats van bestreden, omdat ze vaak onlosmakelijk verbonden is met iemands biografie. Vanuit die overtuiging heeft geestelijk begeleider Ton Jorna vele studenten en cliënten eenzaamheid helpen beleven als geestelijke weg. “Daarom geloof ik in de waarde van eenzaamheid. Maar het gaat niet zonder pijn.” Door Victor Bulthuis op 11 maart 2021

2019 (najaar) Eenzaamheid in een werkzaam licht.

2019 (najaar) Eenzaamheid in een werkzaam licht.

In De Oud-Katholiek, Alleen, jaargang 135, nummer 2910, september 2019, p. 17-19.

2019 (zomer) Eén grote samenspraak. De grondmelodie in het ‘Werk’ van Etty Hillesum.

2019 (zomer) Eén grote samenspraak. De grondmelodie in het ‘Werk’ van Etty Hillesum.

In Herademing, Polyfonie, 27e jaargang, nummer 104, juni 2019, p. 17-20.

2019 (voorjaar) Henri Nouwen en de verloren zoon. Leerproces en bekering.

2019 (voorjaar) Henri Nouwen en de verloren zoon. Leerproces en bekering.

In Tijdschrift voor geestelijk leven, Reizen. De weg is het doel, jaargang 75, nummer 2, april-juni 2019, p. 47-59:

2017 Het leven in tweeën, dankzij de eenzaamheid

2017 Het leven in tweeën, dankzij de eenzaamheid

Dit essay verscheen in november 2017 Jaarboek 2017 van de C.J. Jung Vereniging Nederland De werkelijkheid anders: verhaal en ervaring, nummer 32. p. 11-44

2016 Mijn antwoord op eenzaamheid is liefde

2016 Mijn antwoord op eenzaamheid is liefde

‘Mijn antwoord op eenzaamheid is liefde’, zo luidt de titel van een boekje over eenzaamheid en sterven dat in september 2016 is verschenen, en het is een citaat uit een van de brieven die vrijwilligers ten behoeve van dit boekje hebben geschreven. Het betreffende boekje is het vierde deel in de serie ´Perspectieven van vrijwilligerswerk´ die door de VPTZ in een reeks van totaal zeven boekjes wordt uitgegeven. Ze zijn enerzijds bedoeld om de vrijwilligers te voeden in hun werk en anderzijds om de gezamenlijke beleidslijn van de VPTZ, dat wil zeggen van leiding en werkvloer, tot uitdrukking te brengen.
Voor dit boekje is aan alle vrijwilligers gevraagd om in de vorm van een brief hun ervaringen over eenzaamheid en sterven kenbaar te maken. Met andere woorden: er is een empirisch verkennend onderzoek gedaan naar hun bevindingen met de volgende vraagstelling ‘Kunt u vanuit uw eigen ervaring in de vrijwilligersdiensten iets zeggen over waargenomen eenzaamheid bij de stervende?’ Deze ervaringen van vrijwilligers gaan als het ware een dialoog aan met enerzijds de relevante literatuur en anderzijds bevindingen van enkele naasten. Zo is ter oriëntatie de theorievorming van eenzaamheid erbij betrokken zoals die in het laatste decennium in Nederland is ontwikkeld.

Lees verder...


2015 In wetenschap van de ziel

2015 In wetenschap van de ziel

De ziel is een dagelijkse werkelijkheid: uitdrukkingen als 'met hart en ziel' of 'met je ziel onder je arm lopen' laten zien dat zij in ieder geval in onze beleving bestaat. Maar het begrip is sinds de Verlichting in het wetenschappelijk discours steeds meer buiten beeld geraakt, omdat iets dat je niet kunt meten te ongrijpbaar is om het te kunnen onderzoeken. Toch is er nu een kentering waar te nemen. In het kielzog van filosofische en levensbeschouwende vragen als 'wie ben ik eigenlijk' en 'hoe voltrekt zich de wisselwerking tussen de buitenwereld en ons innerlijk leven' is er - ook in de wetenschap - weer meer aandacht en belangstelling voor de ziel.

Lees verder...


2014 Onmetelijke eenzaamheid

2014 Onmetelijke eenzaamheid

Op 30 september werd tijdens mijn afscheidssymposium ook het boek gepresenteerd dat ik schreef samen met Willem Voois. De titel is: Onmetelijke eenzaamheid. Eenzaamheid als mogelijheid tot zelfwording en zinvinding.

Lees verder...


2014 Altijd Etty

2014 Altijd Etty

Etty Hillesum (1914-1943) was in 2013 - honderd jaar na haar geboorte nog altijd een inspiratiebron voor velen. In haar openhartige dagboeken en brieven is Etty’s diepgaande proces van zelfonderzoek van dag tot dag te volgen. Midden in de donkere oorlogsjaren blijft ze vol liefde in het leven staan.
Samen met Julika Marijn ben ik gegrepen door haar bezielde innerlijke zoektocht en levenslust. In ‘Altijd Etty’spiegelen zij zich aan Etty en gaan zij in op de grote thema’s uit haar werk, zoals liefde, kunst, geboorte en dood, dader en slachtoffer, ‘de moed tot zichzelf’, lijden en God.
Ze gaan ook in gesprek met anderen die door Etty’s werk zijn geïnspireerd. Jean-Jacques Suurmond, Christianne Stotijn, Marjoleine de Vos, Geertje Couwenbergh, Beatrijs Smulders, Chaja Kruijssen, Frank Agricola en Annette van Dijk reflecteren op Etty’s gedachtegoed en wat dit voor hun eigen leven betekend heeft.
Uitgeverij Ten Have, 2014, Prijs: 17,99, Bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2012 Mag een mens eenzaam zijn

2012 Mag een mens eenzaam zijn

Eenzaamheid is voor veel mensen een herkenbare gesteldheid, voor de één als vervelend moment, voor de ander als een aanhoudende last. In onze tijd wordt eenzaamheid beschouwd als een groot maatschappelijk probleem dat moet worden bestreden. Instanties, professionals en vrijwilligers houden zich hiermee bezig. De vraag is echter of eenzaamheid zich wel laat bestrijden en of het een probleem is dat slechts negatief moet worden opgevat.
In deze bundel wordt eenzaamheid benaderd als iets dat bij het leven hoort. Het bestaan stelt ons voor opgaven, vragen en moeilijkheden, die ons eenzaam of diep eenzaam kunnen maken. Deze existentiële invalshoek biedt ruimte om anders met eenzaamheid om te gaan en ook te komen tot een positieve duiding. De fundamentele vraag is dan: Mag een mens eenzaam zijn?
Zeven auteurs uit verschillende wetenschappelijke disciplines werpen een breed licht op deze vraag: zij zien eenzaamheid niet uitsluitend als probleem, maar ook als mogelijkheid voor innerlijke groei, als een schrijnende toestand die ook vruchtbaar kan zijn. Zij laten zien dat eenzaamheid niet alleen een gemis in en aan relaties is, maar ook vaak een confrontatie met angst, de dood, het eigen innerlijk landschap.
De bundel is bestemd voor ieder die direct of indirect te maken heeft met eenzaamheid, in het persoonlijke leven of in de werkpraktijk. De bijdragen bieden handreikingen aan professionals, beleidsmakers, vrijwilligers en degenen die eenzaamheid aan den lijve ervaren, kortom, aan allen die behoefte hebben aan reflectie op dit veelzijdige thema.
Uitgeverij SWP, Prijs: 19,60, Bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2008 Echte woorden

2008 Echte woorden

Ieder mens kent wel een verlangen naar echt contact om zich echt te kunnen uitspreken en om daarover echte woorden te horen spreken, maar dat laat zich niet zo vanzelfsprekend in praktijk brengen. Mensen lopen rond met schaamte, schuld en eenzaamheid. Ook al zou het een geschenk zijn om over deze ervaringen met een ander in contact te zijn, in eerste instantie vormt die ander daarvoor een obstakel. Een geestelijk begeleider kan dan de veilige betekenisvolle ander zijn die mensen zoeken om hun situatie aan het woord te laten komen op een wijze die hen goed doet. Tegen de achtergrond van de actuele situatie van geestelijke verzorging en ontwikkelingen als individualisering van levensstijlen en zingevingsvragen, komt in Echte woorden aan de orde hoe levensbeschouwing, zingeving en spiritualiteit zich tot elkaar verhouden en welke competenties geestelijk begeleiders anno 2008 nodig hebben om mensen bij te staan in hun noodbeleving en verlangen. Ik beschouw zowel genoemde levensthema’s als de mogelijkheid van echt contact als geleiders van zelfwording en zinvinding. Hij zet de beroepsuitoefening van geestelijke begeleiding in een inclusief humanistisch perspectief uiteen. Echte woorden is niet alleen bedoeld voor werkers in het veld en studenten in de geestelijke of existentiële begeleiding, maar voor iedereen die hier in de een of andere hoedanigheid bij betrokken is. Daarnaast richt Ton Jorna zich tot iedereen die geïnteresseerd is in een werkelijkheidsgetrouwe spiritualiteit of die zelf een spirituele ontwikkeling doormaakt en weet dat het dan gaat om echte woorden.